Netwerk van passies

Klachtenformulier

Naam*
Voornaam*
Bedrijfsnaam*
Titel*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum*
Geslacht*
Telefoon*
E-mailadres*
URL van de klacht*
Eis van de klacht*
Grond van de klacht*
Toelichting
Is geprobeerd de plaatser van het materiaal te benaderen? Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?
Ik verklaar dat het formulier naar waarheid is ingevuld, dat de verstrekte informatie klopt en dat ik, als klager alle schade zal vergoeden als blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt.*  Akkoord
In geval van inbreuk op een recht verklaar ik, de klager tevens te verklaren rechthebbende te zijn dan wel gerechtigd te zijn om namens de rechthebbende op te treden.  Akkoord